Trækker du vejret godt?

Måske har du ikke tænkt over det spørgsmål før, men hvis du har udfordringer med dit helbred, fysisk såvel som psykisk, vil måden du trækker vejret på være en del af problemet - og dermed også en del af løsningen.


Vores celler lever primært af ilt, og et godt åndedræt har derfor stor betydning for både vores fysiske såvel som vores mentale helbred.


Det liv, vi har levet og lever afspejler sig i åndedrættet og kan betyde, at vi  har fået uhensigtsmæssige måder at trække vejret på. Disse ændrede åndedrætsvaner går ofte under radaren, fordi ændringerne sker gradvist. 


Ved at få bevidsthed om dit åndedræt og ved at arbejde med at ændre vanerne vil du opleve, at et naturligt åndedræt kan hjælpe dig tilbage på sporet.


Jeg er uddannet hos Lotte Paarup, Den Intelligente Krop

Åndedrættet.nu - Åndedrætsøvelser fra Lotte Paarup (aandedraettet.nu)